Amendement van het lid Ulenbelt waarmee naast de werkgever en diens opdrachtgever ook alle overige opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk worden en waardoor de ketenaansprakelijkheid vervalt