Beslisnota inzake Uitstel informeren over de financiering van het onderzoekslaboratorium, genaamd het High Field Magnet Laboratory (HFML) - Free-Electron Lasers for Infrared eXperiment (HFML-FELIX)