Beslisnota inzake Reactie op het verzoek van het lid Pierik, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2023, over het bericht ‘Sjaak van der Tak onthult geheim rond klappen boerendeal: Schuld op me genomen’