Beslisnota inzake Ontbrekende informatie in de Tweede Suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023