Beslisnota bij Kamerbrief Rapport 'Groeimarkten voor Nederland'