Beslisnota inzake Verslag van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023