Studiefinanciering – Invoeren renteplafond van 2,5 procent voor alle (oud-)studenten