Studiefinanciering – vaste rente op schulden van studenten die hebben geleend in leenstelselperiode