Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Kröger en Nijboer over de vergunningverlening locatie Schoonebeek van NAM