Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen met betrekkingtot cultuur