Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 21 december