Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Ellemeet ter vervanging van nr. 7 over het vervallen van het opheffen van de omzet-, personeels- en activagrens en een vergunningplicht voor kleine aanbieders (Kamerstuk 36357-11)