Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang Meerjarenplan Zelfbeschikking