Rapportage KCHB kwalitatieve verkenning motie Van Meenen en Paul