Convocatie commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank d.d. 16 april 2024