Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Thijssen over het faciliteren van fossiele investeringen door banken