Verzoek tot brief over de manier waarop de minister de Kamer zal informeren over eventuele onstane knelpunten na invoering van de Omgevingswet