antwoord op vragen van het lid Van Haga over het debat tijdens de begroting EZK