CONVOCATIE [Technische briefing Kaderrichtlijn Water 24-01-2024 15.00-16.00]