Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de berichten dat AEB (Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf) door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet