Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van het lid lid Kat over het bericht ‘Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'