Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft