Beslisnota bij Verzamelbrief Digitalisering december 2023