Bijgewerkt t/m nr. 24 (nota van wijziging d.d. 22 december 2024)