Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen,Ellian en Sneller over zorgen over de uitwerking van een Kamerbreed aangenomen motie voor de aanbesteding van tolkendiensten in Nederland en de grote zorgen over de toekomst van Tolken in Nederland