Milieu impact van de verwerkingsmethoden effluent alkalische hydrolyse