Convocatie inbreng schriftelijk overleg Jaarvergadering Wereldbank d.d. 28 september 2022