Beslisnota inzake Advies Comité Stilstaan bij Corona