Beslisnota inzake Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023