Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het rapport van Bureau Hoffmann, inzake het onderzoek van recherchebureau Interludium