Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin