Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)