Antwoord op vragen van het lid Erkens over de voortgang van het dienjaar