Motie van de leden Tjeerd de Groot en Beckerman over uitgangspunten bij het actualiseren van de lozingsvergunningen