Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden