Antwoord op vragen van het lid Van Haga over Viruswaarheid