Reactie op brief van de Nederlandse ggz t.b.v. feitelijke vragenVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024