Tweede herziene convocatie commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)