Antwoord op vragen van het lid Hertzberger over het toepassen van een rekenkundige ondergrens in AERIUS Calculator