Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Agema en Maeijer over het bericht dat het Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd