Motie van het lid Agema over de poortwachtersfunctie van de huisartsen niet uitbreiden met andere zorgaanbieders, maar middelen vrijmaken voor meer tijd voor de patiënt