EU-voorstel: verordening aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen - herschikking COM (2023) 231 (Engelstalige versie)