Herziene convocatie AO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, 31-10-2019