Convocatie werkbezoek Kennismakingslunch op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat