Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de zorgverantwoordelijke, de betrokkene, de contactpersoon en/of de vertegenwoordiger, indien de betrokkene van mening is dat niet langer aan de criteria voor het verlenen van verplichte zorg wordt voldaan, evalueren of die verplichte zorg nog strikt noodzakelijk is.