Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Paarse Vrijdag? ‘Ongewenste gekkigheid uit de Randstad’