Besluitenlijst pocedurevergadering Defensie 1 februari