Convocatie gesprek met de Studiegroep ECB inzake update rapport opkoopprogramma’s van de ECB