Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Defensie