Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden De Roon en Fritsma over de gebrekkige digitalisering van de Duitse landmacht en de gevolgen daarvan voor de samenwerking met Nederland